SCプラグ工法協会

施工実績件数 498

03-5644-7814

お問い合わせ

menu

マンホール耐震補強工事(その2)

K市

発注者 工事名称 工事内容 プラグ管径 管種
K市 マンホール耐震補強工事(その2) 路線耐震補強 φ900㎜、φ400㎜ ヒューム管

施工前(上流側)

設置完了(上流側)

完了(上流側)

施工前(下流側)

設置完了(下流側)

完了(下流側)

施工前(全景)

設置完了(全景)

完了(全景)

お問い合わせ